วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.

ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธาน การรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย