คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

ผอ.กลุ่มอำนวยการ
พนักงานธุรการ 3
ช่างไม้ 4
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ครูธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
แม่บ้านสำนักงาน
แม่บ้านสำนักงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย