คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายเเละเเผน

 

 

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน