วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 น.

ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เข้าร่วมชมพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “นาดีพิทย์เกมส์” พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาดีพิทยาคม