วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.

ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เซิมพิทย์เกมส์” ณ โรงเรียนเซิมพิทยาคม