วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:30 น.

ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงาน เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 3/2566 พร้อมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานที่ผ่านมาแต่ละสัปดาห์ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย