วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น.

ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย