รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2567

⭕ วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00 น.⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นายวรายุทธ ชาเรืองเดช นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผอ.สพม.หนองคาย นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงาน เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 6/2567 พร้อมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหา อุปสรรคในการทำงานที่ผ่านมาแต่ละสัปดาห์ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย