ประชุมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เเละ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่

⭕ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา09:00 ⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผอ.สพม.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เเละ การจัดทำแผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพื้นที่ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนางธมกร พุทธะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย