กิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ

 ⭕ วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 08:30น.

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นำผอ.กลุ่ม/หน่วยงาน และบุคลากร สพม.หนองคาย ดำเนินกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย