ลงพื้นเยี่ยมบ้าน นายทรงภพ แสนมั่น นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

⭕ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา10:00 น.⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผอ.สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นเยี่ยมบ้าน นายทรงภพ แสนมั่น นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร และมอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษษ 3,000 บาท กรณีบ้านนักเรียนเกิดอัคคีถัย