เปิดลานกิจกรรม 29 ปี นาดีพิทยาคม

⭕ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:00 น. ⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดลานกิจกรรม 29 ปี นาดีพิทยาคม โดยมี ดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ ผุ้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม พร้อมด้วย ข้าราชการครู,บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ โรงเรียนนาดีพิทยาคม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย