รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2567

⭕ วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08:00น.⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงาน เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 2/2567 พร้อมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานที่ผ่านมาแต่ละสัปดาห์ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย