โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนรัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

⭕ วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 10:30น. ⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการ ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนรัดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย