รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

⭕ วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09:00น. ⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เป็นประธานการรับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีนายวรายุทธ ชาเรืองเดช นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รองผอ.สพม.หนองคาย กล่าวต้อนรับแสดงความยินดี พร้อมปฐมนิเทศมอบแนวทางการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย