ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ

⭕  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:00 น. ⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย มอบหมายให้ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รองผอ.สพม.หนองคาย นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยงาน เข้าร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2567 พร้อมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานที่ผ่านมาแต่ละสัปดาห์ ณ ห้องประชุมพระราชรัตนาลงกรณ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย