เกียรติบัตรหลักสูตรวิชาชีพ

สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
1.ค่ายบกหวานวิทยา
2.ปทุมเทพวิทยาคาร
3.น้ำสวยวิทยา
สหวิทยาเขตหนองคาย
4.ฝางพิทยาคม
5.เวียงคำวิทยาคาร
6.หนองคายวิทยาคาร
7.พระธาตุบังพวนวิทยา
สหวิทยาเขตเทสรังสี
8.พานพร้าว
9.โพธิ์ตากพิทยาคม
10.วรลาโภนุสรณ์
11.สังคมวิทยา
12.พระพุทธบาทวิทยาคม
13.วังม่วงพิทยาคม
สหวิทยาเขตท่าบ่อ
14.โรงเรียนถ่อนวิทยา
15.โรงเรียนโคกคอนวิทยา
16.โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
17.โรงเรียนท่าบ่อ
18.โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
สหวิทยาเขตเบญจพิทย์
19.เซิมพิทยาคม
สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล
20.นาดีพิทยาคม
21.พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
22.กุดบงพิทยาคาร
23.ปากสวยพิทยาคม
24.ชุมพลโพนพิสัย
25.ร่มธรรมานุสรณ์