วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย มอบหมายให้นายอภิชาติ ภูประเสริฐ รอง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานคณะกรรมการการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานประกอบการจัดสนนวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ในการนี้ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช รอง ผอ.สพม.หนองคาย นำ ผอ.โรงเรียน และคณะกรรมการเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย