วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น.

ดร.สาส์นลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สพม.หนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้)จากนั้นบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย แนวทางแนวคิดในการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ดีพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบท้ายการบรรยายมี ดร.พิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์ ผอ.รร.ชุมพลโพนพิสัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้โดยมีครูที่ย้ายและรับการบรรจุแต่งตั้ง เข้าปฎิบัติหน้าที่ในรร.ชุมพลโพนพิสัย จำนวน 29 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโสต 1 รร.ชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย