ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯและนักเรียน สนามสอบโรงเรียนนาดีพิทยาคม

Quote

⭕ วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:30 น.⭕

📢 ดร.วิทยา ทัศมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการฯและนักเรียน ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบโรงเรียนนาดีพิทยาคม ณ โรงเรียนนาดีพิทยาคม อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย