รายชื่อเกียรติบัตร O-net

1.ปทุมเทพวิทยาคาร
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
2.หินโงมพิทยาคม
– ตามเป้า
3.ค่ายบกหวานวิทยา
ตามเป้า
4.น้ำสวยวิทยา
ตามเป้า
5.หนองคายวิทยาคาร
ตามเป้า
6.เวียงคำวิทยาคาร
–  ตามเป้า
7.กวนวันวิทยา
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
8.พระธาตุบังพวนวิทยา
ตามเป้า
9.สังคมวิทยา
ตามเป้า
10.พระพุทธบาทวิทยาคม
ตามเป้า
11.วรลาโภนุสรณ์
ตามเป้า
12.วังม่วง
ตามเป้า
13.ท่าบ่อ
ตามเป้า
14.ท่าบ่อพิทยาคม
ตามเป้า
15.ถ่อนวิทยา
ตามเป้า
16.หนองนางพิทยาคม
ตามเป้า
17.เดื่อวิทยาคาร
ตามเป้า
18.โคกคอนวิทยาคม
ตามเป้า
19.ชุมพลโพนพิสัย
 ตามเป้า
– สูงกว่าระดับประเทศ
20.ปากสวยพิทยาคม
ตามเป้า
21.กุดบงพิทยาคาร
ตามเป้า
22.นาหนังพัฒนศึกษา
 ตามเป้า
23.ร่มธรรมานุสรณ์
ตามเป้า
24.วังหลวงพิทยาสรรพ์
ตามเป้า
25.เซิมพิทยาคม
ตามเป้า
26.นาดีพิทยาคม
ตามเป้า
27.ประชาบดีพิทยาคม
ตามเป้า 
28.พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ตามเป้า
29.โซ่พิสัยพิทยาคม
ตามเป้า
30.โพนทองประชาสรรค์
ตามเป้า
31.ศรีชมภูวิทยา
ตามเป้า
32.โนนคำพิทยาคม
ตามเป้า
33.ปากคาดพิทยาคม
ตามเป้า
34.หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตามเป้า
35.สมสนุกพิทยาคม
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
36.บึงกาฬ
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
37.นาสวรรค์พิทยาคม
ตามเป้า
38.โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ตามเป้า
39.บุ่งคล้านคร
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
40.หนองเข็งวิทยาคม
ตามเป้า
41.พรเจริญวิทยา
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
42.ศรีวิไลวิทยา
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
43.ภูทอกวิทยา
ตามเป้า
44.หนองหัวช้างวิทยา
ตามเป้า
45.ศรีสำราญวิทยาคม
ตามเป้า
46.เซกา
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
47.เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตามเป้า
สูงกว่าระดับประเทศ
48.หนองหิ้งพิทยา
ตามเป้า
49.โสกก่ามวิทยา
ตามเป้า
50.ท่าดอกคำวิทยาคม
– ตามเป้า
51.เจ็ดสีวิทยาคาร
ตามเป้า