รายชื่อเกียรติบัตร เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ชุมชนนักปฏิบัติ(Community  of  Practice : CoP) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
2.โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
3.โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
4.โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
5.โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
6.โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
7.โรงเรียนกวนวันวิทยา
8.โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
9.โรงเรียนฝางพิทยาคม
10.โรงเรียนสังคมวิทยา
11.โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
12.โรงเรียนพานพร้าว
13.โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
14.โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม
15.โรงเรียนท่าบ่อ
16.โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
17.โรงเรียนถ่อนวิทยา
18.โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
19.โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
20.โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
21.โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
22.โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
23.โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
24.โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
25.โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
26.โรงเรียนเซิมพิทยาคม
27.โรงเรียนนาดีพิทยาคม
28.โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
29.โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
30.โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
31.โรงเรียนโนนคำพิทยาคม
32.โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
33.โรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯ
34.โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
35.โรงเรียนบึงกาฬ
36.โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
37.โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
38.โรงเรียนบุ่งคล้านคร
39.โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
40.โรงเรียนพรเจริญวิทยา
41.โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
42.โรงเรียนภูทอกวิทยา
43.โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
44.โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
45.โรงเรียนเซกา
46.โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม
47.โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
48.โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม